Rysslands regionförvaltning

  • Ryska federationen är en federal stat som består av 83 autonoma delar (federala enheter, dvs. förbundsenheter)
  • Det finns sex administrativa nivåer: republiker (21), autonoma distrikt (4), regioner (46), regionala distrikt (9), autonoma regioner (2) och federala städer 3 (Moskva, St. Petersburg och det kontroversiella Sevastopol)
  • Varje autonom region har två representanter i ryska parlamentets Federala råd, dvs. överhuset
  • De autonoma regionerna leds av guvernörer, som utses av presidenten