Rysslands utrikespolitik

Rysslands utrikespolitik regleras av flera dokument, varav de viktigaste är:

 • Grundlagen
 • Utrikespolitiskt koncept (2016)
 • Informationsdoktrin (2016)
 • Statligt program för utrikespolitik (2020).

Det statliga programmet för utrikespolitik innehåller fyra delprogram:

 • Utveckling och genomförande av internationella relationer
 • Rysslands ekonomiska engagemang bland OSS-länderna
 • Internationellt humanitärt samarbete
 • Status för ryska medborgare som besöker utlandet eller är bosatta där

Tilläggsinformation

En rysk studie listade framgångarna och förlusterna i Putins 20-åriga regeringstid. Betoningen låg på framgångar och misslyckanden i utrikespolitiken.

Framgångar:

 • Stärkande av landets säkerhet och suveränitet
 • Återuppbyggning av det militärindustriella komplexet, nya vapensystem
 • Stärkande av Rysslands geopolitiska ställning
 • Anslutningen av Krim till Ryssland
 • Hjälp till Syrien och framgångsrikt deltagande i krigföringen
 • Stärkande av Rysslands auktoritet, särskilt i Mellanöstern
 • Stödande av den legitima regeringen i Venezuela

Misslyckanden:

 • Långvarig orientering västerut, som visade sig vara ineffektiv (Kina är nu viktigare)
 • Ineffektivt arbete med OSS-länderna i 23 år, misslyckande med politiken gentemot Ukraina och Vitryssland
 • Libyens kollaps
 • Ofullbordad leverans till Iran av S-300 luftvärnsmissilsystem (vapenförsäljning för miljarder förverkligades inte)
 • Avståndstagande från halvofficiella allierade, Grekland, Montenegro och Serbien
 • Natos utvidgningar österut 2004, 2008 och 2017
 • Förlust av baserna i Kuba och Vietnam 2002
 • Överlämning av tre öar till Kina
 • Utlåning av flera miljarder utan säkerhet: 17 miljarder euro till afrikanska länder, Irak och Afghanistan, båda 10 miljarder euro och Kuba 27 miljarder euro.

År 2019 genomfördes en studie i Ryssland om landets relationer med vissa främmande länder. Tabellen visar också prioriteringarna för utrikesminister Lavrovs besök.