Rysslands upprustningsprogrammet 2018–2027

Kostnaden för programmet är cirka 258 miljarder euro. Programmet beräknas betona mobilitet, mångsidighet, logistik och utveckling av ledningssystemet (C2). Uppmärksamhet kommer sannolikt att ägnas åt standardisering och effektivare användning av befintliga vapensystem. Målet är att andelen ny och moderniserad utrustning ska öka till 70 procent.

Medlen kommer bland annat att användas till nya hangarfartyg, kryssare, strategiska bombplan och jaktplan. Förutom marinen är de viktigaste målen markstyrkorna och moderniseringen av kärnvapnen. En biljon avsätts för infrastruktur för den nya utrustningen. Enskilda utvecklingsområden är speciellt Sarmat-, Rubež- och Jars-missilerna, och S-500-luftvärnssystemet samt den snabba Zirkon-missilen (8–9 Mach) som utvecklats för flottan.