Ryssland luftlandsättningstrupper

Luftlandsättningstrupperna är uppdelade i landsatta- och fallskärmstrupper samt trupper som landsätts i bergsförhållanden. Luftlandsättningstrupperna verkar i fiendens ryggområden, gör djupa attacker, intar viktiga mål och brohuvuden och stör ledandet och kommunikationerna.

Luftlandsättningsstyrkornas styrka är 45 000 soldater (västerländsk uppskattning 36 000). Till luftlandsättningsdivisionen hör en pansarbataljon, 2–3 fallskärms- / luftlandsättningsregementen samt ett artilleri och ett luftvärnsregemente.

BMD-4M

Tilläggsinformation

Källor och länkar