Rysslands Luftförsvars- och rymdstridskrafterna

Försvarsgrenens uppdrag är att strida i luftrummet och rymden

  • Flygvapnet
  • Luftförsvarsstyrkorna
  • Rymdförsvarsstyrkorna
  • Kombinerat luftförsvarssystem i OSS-länderna (Ryssland, Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan)
  • Styrka på 165 000 soldater (Rysslands andel)

Tilläggsinformation

Flygvapnets sammansättning framgår ur nedanstående tabell. Flygvapnet har c. 1 200 stridsdugliga flygplan.

En luftarmé är underställd varje militärdistrikt (Västra md: 6.LuftA, Mellersta md: 14. LuftA, Södra md: 4. LuftA, Östra md: 11. LuftA)

Luftförsvarstruppernas sammansättning framgår ur tabellen:

Rymdtrupperna har 106 satelliter till sitt förfogande. De fördelar sig enligt användningsändamål som följer: kommunikation (61), förvarning (3), lokalisering (26), spaning (11) och signalspaning (5).

Det finns 12 högeffektsradar i Vitryssland, Kazakstan, och i Ryssland nära St. Petersburg, Krasnodar, Murmansk, Irkutsk, Kaliningrad, Kom, Krasnoyarsk, Altai, Orenburg och Gorodets / Kovylkino.

Rymdtruppernas luftförsvar omfattar två luftförsvarsdivisionsstaber, fyra S-300PM1 / PM2-regementen och fem S-400 och Pantsir-S1-regementen. I organisationen ingår cirka 220 luftvärnsmissiler och cirka 70 antimissilmissiler (ABM-3 Gazelle). En radar avsedd för upptäckande av ballistiska missiler i Sofrino nära Moskva.

Källor och länkar