Rysslands väpnade styrkor i Finlands närområden

 • Arméns stab (St. Petersburg)
 • Avdelta motoriserade Gardesbrigaden (Kamenka, tidigare Perkjärvi): tre infanteribataljoner och en pansarbataljon
 • Gardesartilleribrigaden (Luga)
 • Missilbrigaden (Luga)
 • Luftvärnsmissilbrigaden (Gorolevo och Lomonosov)
 • Avdelta Signal- och ledningsbrigaden (Sertolovo)
 • Avdelta Underhållsbrigaden (Sankt Petersburg)
 • Pionjärregementet (Tell)
 • Avdelta Skyddsregementet (Sapjornoe, tidigare Kasarmila)
 • Signalbrigaden (Sertolovo)
 • Underrättelsecentret (Chernyaya Retška, tidigare Mustajoki)

Tilläggsinformation

Det finns en stor depå nära Petrozavodsk. I Alakurtti, öster om Salla, finns 80. Avdelta motoriserade brigaden inkluderande tre infanteribataljoner och en spaningsbataljon. Brigaden utgör infanteriet i Norra Flottan. I Sankt Petersburg finns militärdistriktsstaben, 6. Arméns stab och 146. Avdelta ELINT -brigaden (signalspaning) samt militära utbildningsinstitutioner. I Luga och Kaliningrad finns en Iskander-brigad. Sankt Petersburg skyddas av ett S-400 luftvärnsmissilregemente. Nära den estniska gränsen, i Pskov, är 76. Luftlandsättningsdivisionen förlagd.

I Finlands närområde finns flygplatser på Karelska näset norr om Koivisto och i Gromovo (Sakkola). Nära Sankt Petersburg finns Levashovo flygplats, på östra sidan av Ladoga Lotinanpelto flygplats och söder om Sankt Petersburg Siverski flygplats. På västra sidan av Petrozavodsk finns ett kombinerat civilt och militärt flygfält (Besovets). De nordligaste flygfälten ligger i Alakurtti, Afrikanda, Apatity, Montsegorsk, Olenegorsk, Severomorsk-3 och Kilpajärvi.