Britanniens försvarspolitik

  • Försvarsutgifterna 2020: 46 mrd EUR (41,5 mrd GBP)
  • Yrkesarmé sedan 1963
  • Försvarssamarbete med europeiska länder
  • Förstärkning av flottans flygvapenkomponent
  • Utveckling av arméns rörlighet under 2020-talet
  • Utveckling av basnätverket, särskilt i Mellanöstern

Tilläggsinformation

Britanniens försvarssamarbetet med Förenta staterna kompletteras av bilateralt och multilateralt samarbete med många andra europeiska länder. År 2010 undertecknade Storbritannien och Frankrike det så kallade Lancaster House-avtalet, som inkluderar skapandet av ett gemensamt Combined Joint Task Force förband på brigadnivå. Förbandet är inte permanent, utan bildas enligt uppgiften från den trupp-pool som båda länderna upprätthåller. Andra former av samarbete enligt avtalet inkluderar försvarsmaterielsamarbete, kampen mot terrorism och samarbete inom kärnvapenteknologiforskning.

Den brittiskledda Joint Expeditionary Force (JEF) grundades 2012 och omfattar Nederländerna och de nordiska- och baltiska länderna. JEF är avsedd för krishanteringsuppdrag, men kan också användas för verkliga militära operationer. Även denna styrka är inte permanent utan uppställs efter behov och uppdrag.

De brittiska väpnade styrkorna är en viktig överlåtare av trupper och befälsresurser till Natos militära struktur. Staben för Natos snabba insatsarmékår Allied Rapid Reaction Corps (ARRC) är baserad i Gloucester, Britannien. Befälhavaren för ARRC är en brittisk generallöjtnant och 60 procent av personalen är brittiska. Av armékårens fem ”öronmärkta” divisioner är en Britanniens 3. Infanteridivision.

De brittiska väpnade styrkorna leder och ger trupper också till Nato Response Force (NRF) -beredskapsstyrkan, som måste kunna skicka trupper till ett operationsområde med fem dagars varsel, till exempel till Östeuropa. Dessutom deltar den brittiska marinen regelbundet i Natos permanenta SNMG 1 (Standing NATO Maritime Group 1) -flottavdelning med en fregatt och i Natos permanenta SNMCMG 1 (Standing NATO Mine Countermeasures Group 1) -minröjningsavdelning med ett minröjningsfartyg.

Britanniens försvarsutgifter har under decennier varit de högsta i europeisk jämförelse, även om trenden har varit sjunkande de senaste åren. Britanniens försvarsutgifters andel av landets BNP (2,1% 2019) uppnår Natos rekommendation om 2%.