Britanniens utrikes- och säkerhetspolitik

  • Globala intressen
  • Försvar av samväldets utomeuropeiska territorier
  • Särskilda förhållanden med Förenta staterna
  • Nato-förhållandet en grundläggande del av säkerhetspolitiken
  • Självständig kärnvapenavskräckning

Tilläggsinformation

Britannien är en aktiv global aktör och samtidigt starkt engagerad i den europeiska säkerhetspolitiska utvecklingen, trots den senaste utvecklingen. I en europeisk jämförelse är den brittiska säkerhetspolitiken mycket originell, även om det finns likheter i politiken med Frankrike. Som en före detta kolonialmakt har Britannien åtagit sig att försvara sina utomeuropeiska intressen genom att upprätthålla ett globalt nätverk av baser som i sin storlek är näst till de Förenta staterna.

De grundläggande elementen i den brittiska säkerhetspolitiken är ett speciellt förhållande till Förenta staterna, NATO-medlemskap och en självständig kärnvapenavskräckning. Det speciella förhållandet med Förenta staterna bygger på ländernas traditionella förbindelser till Nato och Britanniens deltagande tillsammans med Förenta staterna i militära operationer i länder som Irak och Afghanistan, samt en militär närvaro genom Nato i de baltiska staterna och på andra håll i Östeuropa.

Storbritannien har reservationer mot EU:s militära samarbete och vill inte ha EU som en konkurrent till Nato. Britannien har dock varit en stor producent av trupper för europeiskt försvar, och detta kommer sannolikt att fortsätta efter utträdet från EU.

Britannien betonar oberoende beslutsmakt för sin kärnvapenavskräckning, men är beredd att erbjuda den för Europas försvar efter eget gottfinnande. Britannien har beslutit att fortsätta utveckla kärnvapenavskräckningen genom att bygga en ny klass av atomdrivna ubåtar för att ersätta befintliga fartyg från 2025 och framåt.