Britanniens väpnade styrkor

Styrka: 148 500 soldater, reserv 80 000 soldater

De väpnade styrkornas uppgifter

  • Försvara brittisk suveränitet på hemön och i samväldets utomeuropeiska territorier
  • Upprätthålla och utveckla kärnvapenavskräckningen
  • Försvara Nato-allierade genom att placera trupper i alliansens trupp struktur
  • Stöd till offentliga myndigheter i krissituationer och humanitära uppgifter utomlands
  • Kontinuerlig utveckling av försvarsgrenarnas kraftprojektionsförmåga (förmåga att överföra trupper till sjöss och med flyg till operationsområden).

Tilläggsinformation

Fram till 1960 baserades rekryteringen av den brittiska armén på värnplikt och beväringstjänst, som varade i två år. De sista värnpliktiga hemförlovades 1963. Förutom anställda soldater upprätthåller de väpnade styrkorna reservstyrkor, varav den viktigaste är den reguljära reserven (regular reserve). Den består av soldater som har avgått från de väpnade styrkorna och har ingått en tidsbegränsad tjänstgöringsförbindelse. Styrkan i denna reserv är 43 000 soldater från alla försvarsgrenar.

De största materielprojekten är flottans två hangarfartyg av Queen Elizabeth-klass och fartygets jagarflottiljer (48 F-35B Lightning II vertikalt stigande jaktplan). F-35-jaktplan kommer också att anskaffas vid sidan av Eurofighter Typhoon -jaktplan som används av flygvapnet. Beställningsoptionen omfattar totalt 138 plan.

Arméns rörlighet kommer att utvecklas genom att förvärva ett nytt manskapstransportfordon Boxer och Ajax-pansarskyttefordon. Leveransen av cirka 1000 vagnar kommer att vara arméns största anskaffning av utrustning under 2020-talet och med dem ersätts Warrior-, Scimitar- och Spartan-vagnarna som har använts i 40 år.