Britanniens Armén

 • Styrka: 79 000 soldater (aktiv tjänst), reserv 27 000 soldater
 • Pansardivision (tre mekaniserade beredskapsbrigader), totalt 27 000 soldater och 3 500 fordon
 • Infanteridivision (en lätt beredskapsbrigad), 16 500 soldater, 12 000 i reserven
 • Luftlandsättningsbrigad (flygburen snabbinsatsstyrka, tre Apache-attackhelikopterregemente)
 • En division utbildar trupper för asymmetrisk krigföring, taktisk spaning, kontraspionage och cyberkrigföring
 • SAS (Special Air Service) -specialförband
  • insatser mot terrorism
  • spaning
  • insatser i fiendens ryggområde
  • ett aktivt regemente och två reservregementen
  • styrka cirka 700 soldater

Tilläggsinformation

Arméutrustning

 • 227 Challenger 2-stridsvagnar
 • 360 Warrior-pansarskyttefordon
 • 170 Scimitar-spaningspansarvagnar (Recce)
 • 400 Bulldog-pansrat trupptransportfordon (APC)
 • 35 M270 MLRS- tunga raketartilleripjäser
 • 89 AS90 155 mm bandhaubitser
 • 114 L118 105 mm fältkanoner
 • 50 Apache Longbow -attackhelikoptrar
 • 66 Wildcat- ja Gazelle-multirollshelikoptrar
 • 122 Chinook-, Merlin- ja Puma-transporthelikoptrar

Efter andra världskriget, 1945, grundades den brittiska arméns armékår i Rhen (BAOR) som ockupationsstyrka i Tyskland.  BAOR var ansvarig på sitt avsnitt för Natos försvar som en del av Natos styrkor stationerade i Tyskland mot det sovjetiska hotet. På 1980-talet bestod armékåren som mesta av fyra pansardivisioner och 80 000 soldater.

I 2010 års försvarsutredning (Strategic Defense and Security Review, SDSR) fattades beslut om att dra tillbaka till Britannien de 20 000 soldater som fortfarande fanns kvar i Tyskland. Den sista basen övergavs i februari 2020. I dag finns det bara 185 brittiska soldater och 60 civila i Tyskland på utbildnings- och underhållsuppdrag inom NATO.