Britanniens Marinen

 • Styrka: 30 000 soldater
 • Äldsta och den mest respekterade försvarsgrenen (Senior Service)
 • Uppgifter
  • Säkra Britanniens utlandshandelsrutter till sjöss
  • Försvara de utomeuropeiska territorierna
  • Upprätthålla kärnvapenavskräckningen
  • En viktig del av kraftprojektionsförmågan (sjötransportkapacitet, hangarfartygen, amfibiestyrkan Royal Marines)
 • Viktigaste baser utanför hemön Gibraltar, Bahrain och Diego Garcia

Tilläggsinformation

Marinens utrustning

 • 2 hangarfartyg av Queen Elizabeth-klassen (65 000 t, 24 F-35-plan)
 • 4 atomdrivna robotbärande ubåtar av Vanguard-klassen
 • 3 atomdrivna attackubåtar av Astute-klassen
 • 3 atomdrivna attackubåtar av Trafalgar-klassen
 • 6 luftförsvarsjagare av Daring-klassen
 • 13 Type 23 fregatter av Duke-klassen
 • 2 landstigningsdepåfartyg av Albion-klassen
 • 4 landstigningsdepåfartyg av Bay-klassen

Med introduktionen av två nya hangarfartyg av Queen Elizabeth-klassen förstärks den brittiska marinens kraftprojektionsförmåga avsevärt. Mellan 1980 och 2011 förlitade sig marinens jakt- och attackplan (Sea Harrier) på tre Invincible-klassens (22 000 ton) hangarfartyg. Efter att fartygen togs ur bruk var marinen beroende av Förenta staternas marins luftstöd fram till 2018, då det första hangarfartyget av Queen Elizabeth-klassen togs i bruk.

Queen Elizabeth är det största krigsfartyget byggt i Storbritannien (65 000 ton) och det näst största hangarfartyget i världen efter Förenta staternas hangarfartyg Nimitz och Gerald R. Ford (100 000 ton). Liksom amerikanska hangarfartyg är brittiska hangarfartyg utrustade med Lockheed Martin F-35 Lightning II-jaktplan. Amerikanska hangarfartyg kommer att utrustas med F-35C-versionen av flygplanet, som avfyras från fartyget med en katapult och landar normalt. Det brittiskt förvärvade F-35B-planet (Short takeoff/vertical landing, STOVL) använder fartygets ”hoppbog” för start och landar vertikalt på fartygets däck. Samma version används på Förenta staternas marins amfibiehangarfartyg.

I Lancaster House-försvarssamarbetsfördraget mellan Britannien och Frankrike (2010) avtalades bland annat om samarbete med hangarfartyg. Avtalet gjorde det möjligt för parternas hangarfartygsjaktplan att förlita sig på varandras hangarfartyg. Vid den tidpunkten skulle britterna utrusta sina fartyg med konventionella F-35C-flygplan. Bytet av planversion till F-35B, vars jetmunstycke kan riktas nedåt, var emellertid inte lämplig för däckstrukturen på det franska hangarfartyget. Som ett resultat av detta upphörde hangarfartygsamarbetet.