Tysklands väpnade styrkor

 • Bundeswehr (= förbundstatens försvarsmakt)
 • Yrkesarmé sedan 2011
 • Fredstida styrka ca. 180 000 yrkes- eller avtalsbundna militärer
 • Av soldaterna omkring 23 000 (12%) är kvinnor, varav 5 800 officerare
 • 79 000 civilarbetare
 • Reserv: 30 000 soldater
 • Försvarsbudget (2020) 51,5 mrd EUR
 • Försvarsutgifternas andel av BNP 1,5 %

Tilläggsinformation

Vid Nato-toppmötet i Wales 2014 kom man överens om att varje medlemsstats andel av försvarsutgifterna i BNP skulle vara minst 2% år 2024. Tysklands siffra ligger långt under Natos mål. Tyskland har meddelat sin avsikt att öka det till 2% till 2031.

Som ett resultat av tidigare års nedskärningar av försvarsutgifterna och nedskärningarna i Bundeswehrs organisation, ledningsorgan och nedläggningar av trupper har de väpnade styrkornas beredskap i viss mån försvagats. Det har visat sig i brist på utrustning och en minskning av utbildningsnivån. Stora och nödvändiga inköp av utrustning till exempel för att ersätta åldrande Tornado-jagarplan och tunga transporthelikoptrar har skjutits upp på grund av brist på pengar.

Bundeswehr består av tre försvarsgrenar och dessutom av liknande truppenheter:

 • Armén (64 000 soldater)
 • Marinen (17 000 soldater)
 • Flygvapnet (28 000 sot)
 • De väpnade styrkornas stödtrupper (28 000 soldater)
 • Medicinaltrupper (20 000 soldater)
 • Kyber- och informationstrupper (13 400 soldater)