Ledningen för Tysklands väpnade styrkor

  • Överbefälhavare
    • i fredstid Försvarsministern
    • under kriget Förbundskanslern
  • Högsta militären, chefinspektören för Bundeswehr (Generalinspekteur der Bundeswehr), tillhör Försvarsministeriets organisation, har befäl över alla trupper
  • Försvarsgrenarna (armén, flygvapnet och marinen) leds av inspektörer och under dessa är försvarsgrensstaberna
  • För ledning av utlandsuppgifter en operativ stab (Einsatzführungskommando) i Potsdam nära Berlin
  • Bundeswehr är ”parlamentets armé”: Förbundsdagen har en stor roll i bemyndigandet av de väpnade styrkornas verksamhet, t.ex. för alla väpnade operationer krävs ett tillstånd av Bundestag

Försvarsministern bland sina trupper. Bildkälla: Deutscher Bundeswehrverband. https://www.dbwv.de/

Källor och länkar