Tysklands Armén

 • Ledning: inspektören för Armén, Arméstaben (Kommando Heer), Strausberg
 • Styrka 64 000 soldater, reserven ca. 16 000
 • I sammansättningen armékårledningsorgan, pansardivisioner, luftlandsättningsdivision
 • Utrustning bl.a.:
  • 323 stridsvagnar
  • 2 000 pansrade stridsfordon
  • 200 helikoptrar
  • 250 artillerivapen

Tilläggsinformation

Under Arméns ledning lyder Arméns utbildningsstab, Arméns utvecklingsstab, de tyska delarna av de multinationella armékårsstaberna och de operativa förbanden och trupperna.

Arméns sammansättning:

 • 3 delar av multinationella armékårsstaber
  • I Tysk-holländska Armékåren, Münster, Tyskland
  • Natos multinationella nordostliga Armékår (Tyskland-Polen-Danmark), Szczecin, Polen
  • Euro-Armékåren (Tyskland-Frankrike-Belgien-Spanien-Luxemburg), Strasbourg, Frankrike
 • 2 pansardivisioner (2 pansarbrigader, pansarinfanteribrigad, mekaniserad brigad mm.)
 • 1 luftlandsättningsdivision (luftlandsättningsbrigad, specialtruppsbrigad, 3 helikopterregemente mm.)

Av Bundeswehrs försvarsgrenar har armén mest multinationell verksamhet, börjande med ledningsorganisationen. En del av trupperna har permanent tilldelats tre multinationella armékårsstaber för användning inom EU- och Nato-operationer.

Arméns utrustning:

 • 323 stridsvagnar (Leopard 2 A5/A6/A7)
 • 2 000 pansrade stridsfordon (Marder, Puma, Fennek, Boxer, Fuchs, Wiesel etc.)
 • 200 helikoptrar (Tiger-stridshelikopter, NH-90-transporthelikopter, Bell 205/UH-1-transporthelikopter, Eurocopter H-135-transporthelikopter)
 • 250 artillerivapen (120 PzH 2000-pansarhaubits, 38 MLRS-raketartilleripjäs, 90 tung granatkastare Tampella)
 • 130 fjärrstyrda obemannade spaningsflygplan (KZO, Luna)