Tysklands Marinen

 • Ledning: Inspektören för Marinen, Marinstaben (Marinekommando), Rostock
 • Styrka: 17 000 soldater
 • I sammansättningen finns två flottavdelningar, marina flygtrupper och en marininfanteribataljon
 • Utrustning bl.a.:
  • 10 fregatter
  • 5 korvetter
  • 6 ubåtar
  • 12 minsökare och minsvepare
  • 10 sjöspaningsflygplan
  • 46 helikoptrar

Tilläggsinformation

Marinens uppgift är att stödja Bundeswehrs andra försvarsgrenar (armén, flygvapnet) och att bidra till uppfyllandet av Bundeswehrs gemensamma uppgifter, såsom att skydda Tyskland och dess medborgare, säkerställa landets utrikespolitiska handlingsfrihet och försvara dess allierade.

Under Marinstaben lyder Marinen stödstab (Wilhelmshaven) samt flottavdelningarna, trupperna, krigsskolorna etc.

Marinens sammansättning:

 • två operativa flottavdelningar, Kiel och Wilhelmshaven
 • marina flygtrupper, Nordholz
 • marininfanteribataljon, Eckernförde
 • krigsskolorna och anläggningarna

Marin utrustning:

 • 10 fregatter (Baden-Württemberg-, Bremen-, Brandenburg- ja Sachsen-klasserna)
 • 5 korvetter (Braunschweig-klassen)
 • 6 ubåtar (212A-klassen)
 • 12 minsökare och -svepare (Frankenthal- ja Ensdorf-klasserna)
 • 10 sjöspaningsflygplan (P-3C Orion, Do-228 M)
 • 22 ubåtsbekämpningshelikoptrar (Lynx)
 • 21 eftersöknings- och räddningshelikoptrar (Sea King)
 • 3 transporthelikoptrar (NH-90 Sea Lion)