Uppgifter av Tysklands väpnade styrkor

Bundeswehrs huvuduppgift är att försvara Tysklands medborgare och allierade, till uppgifterna hör dessutom

 • deltagande i internationell konflikthantering och krishantering och kampen mot terrorism
 • stödja allierade
 • stödja partners
 • bistånd vid naturkatastrofers och olyckors räddningsinsatser

Tilläggsinformation

Enligt Weissbuch från 2016 omfattar Bundeswehrs uppgifter:

 • Försvar av Tysklands suveränitet och territoriell integritet och skydd av Tysklands medborgare
 • Säkra Tysklands utrikes- och säkerhetspolitiska handlingsfrihet
 • Stöd till försvaret av allierade och skyddet av deras medborgare
 • Försvaret av landet och försvaret av allierade inom ramen för Nato och EU
 • Internationell krishantering, inklusive aktiv militär verksamhet
 • Skydd av hemregionen, bistånd vid katastrofer och skydd av kritisk infrastruktur
 • Räddningsuppdrag, evakuering och frisläppande av gisslan utomlands
 • Internationellt militärt samarbete och partnerskapsverksamhet

Det finns i genomsnitt 3 000 Bundeswehr-soldater på utlandsuppdrag, såsom internationella krishanteringsoperationer och Natos och EU: s utrikesoperationer. De tyska trupper närmast Finland befinner sig i Litauen som en del av Natos multinationella operation för att ge militärt stöd till de baltiska staterna och Polen mot det ryska hotet. I Litauen leder Tyskland en stridsgrupp på 1 000 soldater, varav 560 är Bundeswehr-soldater. Dessutom omfattar stridsgruppen nederländska, belgiska, norska och kroatiska trupper.

Cirka 2 500 Bundeswehr-soldater tjänstgör i internationella krishanteringsoperationer, främst i Afghanistan, Mellanöstern och Afrika.