INFO

Syftet med databanken

Databanken erbjuder mångsidig information om säkerhetspolitik. Vidsammanställandet av materialet har allmänt vedertagna principer gällande akademisk forskning och uppgörande av läroböcker följts. Databanken uppdateras och kompletteras med ungefär ett års intervaller.

Syftet med databanken är att

  • Stöda undervisningen i skolor och på säkerhetspolitiska kurser
  • Fungera som säkerhetspolitiskt index
  • Fungera som källmaterial vid tävlingen ”Säkpol vetare” (länken)
  • Betjäna alla medborgare vid faktaeftersökning
  • Stöda svenskundervisning.

Producent

Kadettkåren r.f.

Arbetsgrupp

Kadettkårens generalsekreterare, överst i.a. Juha Tammikivi
AD Nikolai Ylirotu, Sarvikuono Design
Överstelöjtnant i.a. Kari Sainio

Uppdatering av innehållet

Comprendum Ab

Användarrättigheter till databanken

Databanken och dess innehåll kan fritt användas vid undervisning på olika nivåer och vid självständig informationssökning. När innehåll används bör källan nämnas ”Kadettkåren r.f.- Säkerhetspolitiska databanken”.

Användning av bilder och teckningar i kommersiellt syfte är färbjudet utan Kadettkårens tillstånd.

Copyright 2021 © Kadettikunta ry. Alla rättigheter förbehållna

***

Kadettkåren tackar Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet och Utbildningsstyrelsen samt Förbundet för lärarna i historia och samhällslära för samarbetet.

Kadettkåren tackar Jenny och Antti Wihuris stiftelse, Understödsstiftelsen för landsförsvaret, Försvarsmaktens understödsstiftelse, Uuden päivän rahasto, URLUS stiftelsen och Turvallisuuden tukisäätiö för stödet