FN:s åtgärder för att främja fred och säkerhet

FN:s metoder:

  • konfliktförebyggande, -hantering och -eftervård
  • fredlig lösning av tvister
  • fredsbevarande verksamhet
  • användning av tvångsmedel