FN:s åtgärder för att främja fred och säkerhet

FN:s metoder:

  • Konfliktförebyggande, -hantering och -eftervård
  • Fredlig lösning av tvister
  • Fredsbevarande verksamhet
  • Användning av vapenmakt