FN:s målsättningar

Enligt första artikeln i FN-stadgan är FN:s syfte att:

  • Upprätthålla internationell fred och säkerhet
  • Utveckla vänskapliga förhållanden mellan nationerna
  • Få till stånd internationellt samarbete för att lösa internationella, ekonomiska, sociala, bildnings- och humanitära frågor samtidigt som man utvecklar mänskliga och grundläggande rättigheter
  • Fungera som ett center som förenhetligar nationernas åtgärder för att uppnå dessa gemensamma målsättningar

Att lösa konflikter och fredsbevarande verksamhet är fortsättningsvis FN:s mest synliga ansträngningar. FN är världens enda organisation som över nationers gränser kan behandla universella frågor som inget land ensamt kan lösa.

FN:s självständiga organ deltar också i en vid verksamhet för att säkra hållbar utveckling genom allt från katastrofhjälp, utbildning av kvinnor till och med främjande av jämställdhet och fredlig användning av atomenergi.

Därutöver har FN flera tematiska program såsom dämpande av klimatförändringen, behandlingen av flyktingfrågan och verksamhet mot AIDS.