Förenta nationerna (FN)

 • Grundande och utveckling
  • Efterträdare till Nationernas förbund från 1920–30-talet
  • Förenta staterna, Sovjetunionen, Storbritannien och Kina skrev FN-stadgan på hösten 1944 som undertecknades av 51 nationer
  • FN:s årsdag är10.
  • Finland godkändes som medlem 1955
  • En utvecklad agenda och en utökad mängd medlemsländer har gjort FN till ett globalt samarbetssystem
  • FN arbetar bland annat med fred och säkerhet, tryggande av mänskliga rättigheter, humanitärt biståndsarbete, främjande av hållbar utveckling och upprätthållande av internationell rätt.

Tilläggsinformation

Alliansen som stred emot Tyskland och Japan i andra världskriget började förbereda en kollektiv internationell organisation med bred bas i stället för det misslyckade Nationernas Förbund. Man hyste förhoppningar om att en ny organisation skulle kunna förhindra kommande krig.

FN-stadgan undertecknades den 24.10.1945 (internationella FN-dagen). Finland godkändes som medlem i december 1955. FN har 193 medlemsländer (2020). Detta betyder i praktiken att alla självständiga stater är medlemmar. Medlemsstaterna har bestående beskickning i New York där FN:s huvudkontor är beläget. Det mest betydelsefulla området utanför FN är Taiwan, som inte erkänns som en självständig stat.

FN-stadgan förpliktar samtliga medlemsländer att avhålla sig från att använda eller hota med våld. Organisationen erbjuder medlemsländerna ett gemensamt forum för att lösa sina konflikter fredligt. Samtidigt är det möjligt att förebygga och kväsa anfallsåtgärder.

Användning av tvångsåtgärder mellan stater är, enligt FN-stadgan, tillåtet endast i två fall; i självförsvar eller, med stöd av ett uttryckligt beslut av FN:s säkerhetsråd, som motåtgärd till anfall eller angrepp mot fred.