Nato som politisk organisation

  • Militärallians för att försvara medlemsländerna
  • Verkställande organ för krishantering i regioner som Balkan och länder som Afghanistan
  • Politisk union
  • Instrument för transatlantiskt samarbete (Europa–USA)
  • Västlig värdegemenskap och verktyg för att sprida demokrati
  • Forum för att lösa konflikter mellan medlemsstaterna
  • Instrument för främjandet av egna intressen och för kontroll av andra medlemsstater (t.ex. tidigare Frankrike-Tyskland och pågående Grekland-Turkiet)