Natos beslutsfattande

  • Högsta beslutande organ, Nordatlantiska rådet (North Atlantic Council, NAC), sammanträder varje vecka i en ambassadörskonstellation och vid behov på ministernivå
  • Den internationella staben (The International Staff, IS) ansvarar för beredning av rådsmötena
  • Högst militärt beslutsfattande organ, militärkommitté (Military Committee, MC), består av företrädare för befälhavarna för medlemsstaternas väpnade styrkor
  • Den internationella militärstaben (The International Military Staff, IMS) ansvarar för förberedelserna inför militärkommittén
  • Beslut om alliansens verksamhet på konsensusbasis: godkännande av alla medlemsstater krävs – beslut utarbetas av kommittéer inom olika sektorer som utbildas av medlemsstaterna

Natos militära kommittés möte. Bildkälla: NATO

Tilläggsinformation

Beslutsfattande i Nato

Diagram över beslutsfattare