Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

  • 1975 Europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen i Helsingfors (ESK)
  • 1994 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europai Budapest (Organization for Security and Co-operation in Europe)
  • 57 deltagarstater i Europa, Asien och Nordamerika
  • Huvudsäte i Wien

OSSE:s uppdrag:

  • OSSE:s är inom sin region det primära instrumentet för tidig varning, konflikt- och krishantering.

OSSE-länder och partnerländer. Bildkälla: commons.wikimedia.org, By User: Sven, CC BY-SA 4.0

Källor och länkar