Om konfliktområden

Flera dussin väpnade konflikter äger rum i världen. De värst drabbade konfliktområdena finns i Mellanöstern, Afrika och Centralasien, men politiskt betydelsefulla konfliktområden inkluderar också Svarta havs- och Kaukasus områden samt Sydkinesiska havet.

Kartans bakgrund: WaterproofPaper.com

Världens konfliktområden varierar i natur och nuvarande dynamik. Under 1900-talet upplevde Europa två världskrig, och det kalla kriget började och slutade också till stor del Europa-centrerat. Under flera årtionden från 1950-talet och framåt utkämpades i Östasien och Afrika mycket förödande krig (särskilt Korea- och Vietnamkrigen), främst relaterade till koloniernas befrielseprocessen och stormaktkonflikter under det kalla kriget. Konfliktområdena i Östasien är nu relativt fredliga, och krigen i Afrika har till stor del fokuserat på nya områden. Politiskt betydelsefulla och potentiella konfliktområden har uppstått, särskilt i Mellanöstern och vid gränserna för stormakternas intressesfärer.

Uppskattningsvis 180 000 människor dör varje år till följd av väpnade konflikter. Konflikter inom stater förstör samhällen för årtionden. Miljontals människor har tvingats lämna sina hem på grund av de svåra levnadsförhållandena. Enligt FN:s statistik finns det för närvarande omkring 60 miljoner flyktingar eller människor som har lämnat sina hem (refugees and other displaced persons) i världen. En stor del av dem är flyktingar till följd av långvariga konflikter, såsom fem miljoner palestinier, men under de senaste åren har antalet flyktingar ökat märkbart.