Centralasien och Sydasien

 • Konfliktzonen i Central- och Sydasien gränsar i väst till Mellanöstern och i söder till Indien
  • Krig i Afghanistan sedan slutet av 1970-talet, både internt och mot utländska ockupanter
  • Kashmir: tvistefrö mellan Indien, Pakistan och Kina, upprepade skärmytslingar
  • Långvarig spänning mellan Pakistan och Indien
   • Farligt på grund av kärnvapen
   • Vapenvila mellan Indien och Pakistan i omstridda Kashmir 2002, fortfarande skärmytslingar
   • Terroristattacker i både Pakistan och Indien, ibland också interna oroligheter i båda länderna

Tilläggsinformation

Konflikten i Afghanistan har en månghundraårig historia. Landet ligger i området med de få men strategiskt viktiga rutterna i bergiga Centralasien och Sydasien. Krig har förts över kontrollen av dessa områden redan innan vår tideräkning började. Fram till Sovjetunionens sista år har Ryssland varit en stor aktör och till och med en krigförande nation i regionen sedan 1800-talet. Mellan 1979 och 1989 ockuperade Sovjetunionen Afghanistan och förde krig mot lokala gerillarörelser där. Sedan 1994 har talibanrörelsen varit en betydande aktör.

Med stöd av det internationella samfundet (inklusive FN, Nato, EU) kunde landet hålla presidentval 2018. Landets konstitution är underordnad Koranen. Fortfarande kan olika fraktioner störta landet i ett krigstillstånd. Landets infrastruktur och befolkningens utbildningsnivå befinner sig i ett eländigt tillstånd, så ett mångsidigt stöd krävs för att stärka stabiliteten.

Finland deltog i militär krishantering i Afghanistan mellan 2002 och 2014 som en del av den FN-bemyndigade och Nato-ledda internationella ISAF operation (International Security Assistant Force) och mellan 2015-2021 i utbildning-, rådgivning- och stödoperation (Resolute Support Mission, RSM), som syftade till att stödja landets säkerhetsmyndigheter.

Afganistanin etniset ryhmät ja kieliryhmät. Kuva: commons.wikimedia.org By United States Central Intelligence Agency, Afghanistan Ethnien.svg, CC BY-SA 3.0

Etniska och språkgrupper in Afghanistan. Källa: commons.wikimedia.org By United States Central Intelligence Agency, Afghanistan Ethnien.svg, CC BY-SA 3.0

Sommaren 2021 inledde talibanerna en stor offensiv i Afghanistan efter tillbakadragandet av de amerikanska trupper från landet, vilket snabbt gav dem kontroll över nästan hälften av Afghanistans 421 distrikt den 23 juli 2021. I mitten av augusti 2021 kontrollerade talibanerna alla de större städer i Afghanistan. Efter att den sittande presidenten Ashraf Ghani flydde från Afghanistan till Tadzjikistan den 15 augusti, och talibanerna tagit över presidentpalatset, sade sig talibanerna den 16 augusti helt ha tagit över Afghanistan.

Kashmirregionen ligger i den bergiga gränsregionen mellan Pakistan, Indien och Kina. Länderna har olika syn på gränsdragningen. Väpnade tvister mellan Indien och Pakistan började omedelbart efter självständighetsförklaringen 1947. Med hjälp av till exempel FN har ett storskaligt krig mellan de två kärnvapenmakterna undvikits, men det förekommer ofta lokala väpnade skärmytslingar. FN:s operation för övervakning av vapenvilan mellan Indien och Pakistan inrättades 1949. Finland deltog i insatsen med 220 militärobservatörer mellan 1961 och 2017.

Indien förlorade till Kina i kriget 1962. Nästa väpnade konflikt ägde rum 1975, och 2020 utbröt sammandrabbningar utan vapen i gränsområdet. Under de senaste åren har Kina skärpt sin inställning till en region som Indien anser tillhöra sig. Ett krig mellan kärnvapenmakterna anses inte troligt, men regionala väpnade konflikter är möjliga.

Kashmir: Intian, Pakistanin ja Kiinan kiistakapula. Kartta: https://yle.fi/uutiset/3-10908566

Kashmir – tvistefrö mellan Indien, Pakistan och Kina. Bildkälla: YLE