Indiens ekonomi

  • BNP: 2 184 miljarder euro
  • BNP per capita: 1 580 euro
  • Ekonomi efter sektor: jordbruk 15,4 %, industri 23 %, tjänster 61,5 %
  • Huvudsakliga handelspartner: EU, Kina, USA, Förenade Arabemiraten, Saudiarabien
  • Huvudexport: diamanter och andra ädelstenar, petrokemiska och kemiska produkter, maskiner och utrustning, jordbruksprodukter och andra råvaror
  • Indien utvecklats till världens IT-kompetenscentrum

Tilläggsinformation

De utmaningar som den nationella ekonomin står inför är att upprätthålla ekonomisk tillväxt, minska budgetunderskotten och inflationen, skapa nya arbetstillfällen (en miljon nya ungdomar kommer ut på arbetsmarknaden varje månad) och locka utländska investeringar. Korruption och byråkrati gör det svårt att utveckla ekonomin.

Problemet med den indiska ekonomins struktur är den mycket lilla andelen av BNP i tillverkningsindustrin, endast omkring 16 procent. I Kina är motsvarande siffra mer än 30 procent.

Omkring en femtedel av befolkningen lever fortfarande under fattigdomsgränsen. Majoriteten av världens fattiga bor i Indien.

Indien har utvecklats till ett starkt område inom världens IT-kunnande (produktutveckling, programmering och rådgivning). Tre indiska företag (Tata Consulting, Infosys och ICL) är bland världens största IT-företag.

Källor och länkar

Världsbankens statistik:

https://data.worldbank.org/country/india

Statistik från Internationella valutafonden:

https://www.imf.org/en/Countries/IND