Indiens försvarspolitik och väpnade styrkor

 • Två huvudsakliga hotriktningar: Pakistan och Kina
  • Krig mot båda
  • Väpnade styrkor utrustade mot hotet av Pakistan och Kina
 • Försvarsbudgeten cirka 50 miljarder euro, BNP-andel 2,4 %
 • Världens tredje största väpnade styrkor: 1,45 miljoner soldater, reserv 1,2–2,1 miljoner soldater
  • Kärnvapenstat sedan 1974, cirka 150 kärnstridsspetsar för ballistiska missiler
 • Paramilitära interna säkerhetsstyrkor (under försvarsministeriet och inrikesministeriet) 1,5 miljoner soldater
 • Kustbevakningen: 11 000 soldater

Källor och länkar

Indiens utrikesministerium:
http://www.mea.gov.in