Indiens säkerhetspolitik

Indiens säkerhetspolitik syftar till att skapa en fredlig och gynnsam miljö för nationell tillväxt och utveckling. Indiens säkerhetsmiljö kännetecknas av ett komplext och alltmer oförutsägbart samspel mellan regional och global utveckling.

Inför principerna om strategiskt självstyre och ömsesidigt fördelaktigt samarbete fortsätter Indien att svara på ett brett spektrum av konventionella och icke-traditionella säkerhetsutmaningar genom att söka konstruktivt samarbete med partnerländerna bilateralt, regionalt och globalt.

Terrorism och radikalisering är de största hoten mot global fred och säkerhet.

Indien har i flera bilaterala och multilaterala fora upprepat sin beslutsamhet att bekämpa terrorism i alla dess former och yttringar. Den globala oron för massförstörelsevapen (WMD) och deras spridning är fortfarande allvarliga hot mot den internationella säkerheten.

Källor och länkar

Indiens utrikesministerium:
http://www.mea.gov.in