Indiens utrikespolitik

 • Efter självständigheten utvecklades Indien, ledd av premiärminister Nehru och kongresspartiet, till en centralt förvaltad planekonomi.
 • Indien tog avstånd från det kalla krigets stormakter och försökte föra en oberoende neutralitetspolitik tillsammans med Egypten, Jugoslavien och Indonesien.
 • Sedan kalla kriget har kongresspartiet förlorat sitt ledarskap och det hindunationalistiska BJP-partiet har fått regeringsansvar.
 • Indien, tillsammans med Brasilien, Ryssland, Kina och Sydafrika, är medlem i så kallad BRICS-gruppering samt Shanghai Cooperation Organisation (SCO), som leds av Kina och Ryssland
  • båda avsedda för att fungera som politiska motvikter till USA och västerländska grupperingar i många frågor inom världspolitiken
 • Indiens relationer med Kina förbättrats gradvis, men relationerna belastas av
  • öppna gränsfrågor
  • Kinas samarbete med Pakistan
  • Kinas växande närvaro i Indiska oceanen
 • Kina och dess kärnvapenarsenal anses vara orsaken till Indien upprätthåller ett kärnvapeninnehav
 • Samarbete med Förenta staterna på kärnenergiområdet och i allt högre grad inom säkerhets- och försvarspolitiken

Källor och länkar

Indiens utrikesministerium:
http://www.mea.gov.in