Grundandet av Nato

Nato (North Atlantic Treaty Organization)

De västallierade länderna i andra världskriget undertecknade i Washington i april 1949 det Nordatlantiska fördraget för att svara på Sovjetunionens militära kraft och hot.

Beslutet påverkades av:

  • Sovjetunionens stora militära överlägsenhet i Europa
  • kommunistiska ideologin som främjades av Sovjetunionen
  • kommunistisk statskupp i Tjeckoslovakien 1948
  • blockaden av Berlin av Sovjetunionen 1948–1949

Grundande staterna: Belgien, Storbritannien, Nederländerna, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, Norge, Portugal, Frankrike, Danmark och Förenta staterna

Enligt Nato påverkades upprättandet av militäralliansen också av viljan att förhindra att nationalismen återvände till europeiska länder efter det katastrofala kriget samt för att främja den politiska integrationen i Europa.

Efter grundandet var Nato i åratal bara ett avtal mellan de undertecknande länderna om att hjälpa och vid behov försvara varandra. Så sent som i början av 1950-talet användes förkortningen NAT (North Atlantic Treaty) ofta eftersom det bara fanns ett försvarsavtal, men ingen organisation. Först i mitten av 1950-talet skapades en politisk och militär ledningsorganisation för Nato och konkreta planer mot sovjetisk aggression gjordes upp.