Natos militära struktur

Natos militära styrka:

 • fast stabstruktur och inkluderade militära ledningsorgan och staber
 • krigsfartygsavdelning i beredskap
 • radarövervakningsplan (AWACS)
 • droneavdelning för övervakning av Medelhavsområdet
 • strategiska transportflygplan
 • multinationell CBRN-skyddsbataljon (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear)
 • medlemsstaternas väpnade styrkor, särskilt för snabb, omedelbar och kontinuerlig avgångsberedskap

Natos kommandostruktur och tillgängliga styrkor

Sedan 2012 har Nato två ledningsorgan (staber) på strategisk nivå:

 • staben med ansvar för planering och ledning av operationer (Allied Command Operations, ACO)
 • staben med ansvar för hantering av förändringar (Allied Command Transformation, ACT)

Ovanför ACO står den högste allierade befälhavaren Europa (Supreme Allied Commander Europe, SACEUR) och ovanför ACT den högsta allierade befälhavaren för transformation (Supreme Allied Commander Transformation, SACT).

Natostyrkorna är indelade i tre huvudkategorier:

 • i verksamhetsområdet grupperade styrkor (in-Place Forces)
 • styrkor färdiga för gruppering (Deployable Forces)
 • styrkor som ställs upp på längre sikt och som främst är avsedda för försvar av medlemsländerna (Long Term Build Up Forces)

För att leda trupper avsedda för olika operationer har överbefälhavaren för Natostyrkorna (SACEUR) till sitt förfogande nio ledningsstaber, till vars förfogande kan ställas behövliga trupper. Ledningsstaber och underlydande trupper kan användas antingen för att försvara Natos territorium eller för krishanteringsuppgifter utanför Natos territorium. Alla styrkorna leds av den ACO underställda, Natos operativa ledningsorgan (Operational Command, Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE) och av tre ledningsorgan för samoperationer (Joint Force Command Norfolk, Neapel och Brunssum).

Styrkor (”truppaket”) har utformats och förberetts för operativa staber som kan leda krigsoperationer. De kan ansamlas för uppgifter enligt situationens krav. De inkluderar trupper från armén, marinen och flygvapnet, liksom nödvändiga stödkomponenter. Stridsindelningen kan enligt uppdraget ha en brigad som stam med några tusen soldater eller en armékår med tiotusentals soldater.

Fem ledningsstaber i hög beredskap är tillgängliga för ledning av marina operationer i Europa. På samma sätt har flygvapnet tre operativa ledningsstaber som upprätthålls av Storbritannien, Frankrike och Tyskland. De kan också i sin tur skickas till krishanteringsuppgifter.

Naton komentorakenne. Kuvalähde: Valtioneuvoston kanslia 19.6.2023: Nato-sanasto

Naton komentorakenne. Kuvalähde: Valtioneuvoston kanslia 19.6.2023: Nato-sanasto