Natos utvecklings- och kompetenscenter

 • 3 av Nato inrättade utvecklingscentra
 • 28 nationella kunskapscenter för specialområden, 2 nya håller på att grundas
  • 1–3 st. per Nato-land (exkl. Storbritannien)
 • styrs av alliansens ledningsorgan för transformation (ACT)

Alla Nato-länder utom Storbritannien har utvecklings- och kompetenscentra för säkerhet eller militärt specialområde. Det finns tre multinationella utvecklingsscentra etablerade av Nato:

 • analyscentret (Joint Analysis and Lessons Learned Centre) i Portugal,
 • trupputbildningscentret (Joint Force Training Center) i Polen,
 • forskningscentret för krigföring (Joint Warfare Center) i Norge

Dessutom finns det totalt 28 nationellt etablerade kompetenscentra i Nato-länder som har fått Nato-godkännande och är löst kopplade till Nato-organisationen. De senaste centren av detta slag är rymdcentret Frankrike etablerar i Toulouse, och Kanadas klimatförändrings- och säkerhetscenter som placeras i Montreal.

Alla utvecklings- och kompetenscentra styrs av Allied Command Transformation (ACT) i Norfolk, USA.

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_68372.htm

NATO Joint Force Training Centre:
https://www.jftc.nato.int/

NATO Joint Analysis and Lessons Learned Centre:
https://www.jallc.nato.int/

NATO Joint Warfare Centre:
https://www.jwc.nato.int/

NATO-accredited Centres of Excellence – 2023 catalogue:
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2023/5/pdf/2023-coe-catalogue.pdf

 1. Air operations: https://air.defense.gouv.fr/air-operations-coe-caspoa
 2. Civil-Military Cooperation: https://www.cimic-coe.org/
 3. Cold Weather Operations: https://www.forsvaret.no/en/organisation/centre-of-excellence-cold-weather-operations
 4. Combined Joint Operations from the Sea: http://www.cjoscoe.org/
 5. Command and Control: https://c2coe.org/
 6. Cooperative Cyber Defence: https://www.ccdcoe.org/
 7. Counter-Improvised Explosive Devices: https://www.ciedcoe.org/
 8. Counter Intelligence: https://cicoe.org/
 9. Crisis Management and Disaster Response: https://www.cmdrcoe.org/
 10. Defence Against Terrorism: https://www.coedat.nato.int/
 11. Energy Security: https://enseccoe.org/en
 12. Explosive Ordnance Disposal: https://www.eodcoe.org/en/
 13. Human Intelligence: https://www.natohcoe.org/
 14. Integrated Air and Missile Defence: https://iamd-coe.org/
 15. Joint Air Power: https://www.japcc.org/
 16. Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence: https://www.jcbrncoe.org/
 17. Maritime Geospatial, Meteorological and Oceanographic: https://www.mgeometoc-coe.org/
 18. Maritime Security: https://www.marseccoe.org/
 19. Military Engineering: https://milengcoe.org/Pages/default.aspx
 20. Military Medicine: https://www.coemed.org/
 21. Military Police: https://www.mpcoe.org/
 22. Modelling and Simulation: https://www.mscoe.org/
 23. Mountain Warfare: https://www.mwcoe.org/
 24. Naval Mine Warfare: https://www.nmwcoe.org/
 25. Operations in Confined and Shallow Waters: https://www.coecsw.org/
 26. Security Force Assistance: https://www.nsfacoe.org/
 27. Stability Policing: https://www.nspcoe.org/
 28. Strategic Communications: https://stratcomcoe.org/