Förhållandena mellan Nato och EU

 • Överlappande medlemskap:
  • 22 länder tillhör både Nato och EU
  • 5 EU-länder hör inte till Nato (Sverige, Österrike, Irland, Cypern och Malta)
  • 9 Nato-länder ingår inte i EU (Storbritannien, Norge, Island, Albanien, Montenegro, Nordmakedonien, Turkiet, Kanada och USA)
 • Nato och EU kommit överens om ömsesidigt samarbete och arbetsfördelning
 • Nato kan stödja EU:s krishantering med trupper och kapaciteter
 • Samarbetet mellan Nato och EU störs av
  • olika medlemskap och divergerande intressen mellan medlemsstaterna
  • oenigheter mellan Grekland och Turkiet, särskilt när det gäller Cypern
 • Samarbetet mellan Nato och EU utvecklats på många områden

Medlemskap av viktiga europeiska säkerhetsorganisationer 2020.

Nato och EU har funnit konkreta samarbetsområden:

 • svara på hybridhot
 • operativt samarbete inom maritim verksamhet
 • cybersäkerhet
 • utvecklingen av den militära förmågan, särskilt så kallad militär rörlighet
 • försvarsindustri och forskning
 • övningsaktiviteter
 • stöd till utveckling av militär kapacitet i partnerländerna i öst och syd