Natos partnerskap för fred

Programmet för partnerskap för fred (Partnership for Peace, PfP)

  • Målsättningen är att främja och utveckla militärt samarbete mellan Nato och andra länder
  • Genomförandet och innehållet i programmet överenskoms mellan Nato och varje enskilt partnerland
  • Innebär inte medlemskap eller deltagande i Natos beslutsfattande, men möjliggör ömsesidiga konsultationer
  • Innebär inga säkerhetsgarantier i enlighet med Natos grundstadga
  • Vissa partnerländer har använt PfP-programmet för att främja sina medlemskapssträvanden.

Aktuella PfP-länder markerade med orange, tidigare PfP-länder som gick med i Nato i grönt. Bildkälla: commons.wikimedia.org, härledd arbete: Danlaycock – Public Domain

En del av PfP-länderna har senare anslutit sig till Nato, speciellt alla tidigare medlemmar av Warszawapakten, med undantag av Ryssland.

Nato och Ryssland enades om sina förhållanden med Founding Act dokumentet från 1997, men Ryssland har anklagat Nato för att bryta mot dokumentet genom att expandera till Östeuropa och upprätta militära strukturer där. Som en följd av krisen och kriget i Ukraina är förhållandet mellan Nato och Ryssland tills vidare nedfrusna.