Användning av rymden för militära operationer

Rymden ger den bästa möjliga plattformen för kartläggning av aktiviteter och underlättar navigering, kommunikation, målinvisning och ledning av operationer. Rymden är en kritisk del av de amerikanska försvarsgrenarnas gemensamma krigföring och tillgången till rymdinfrastruktur är avgörande för krigföringen. Det är också en sårbarhet. Kina och Ryssland har stärkt sina egna färdigheter.

Sedan början av 1990-talet har rymdsystem gett nästan realtidsstöd för de väpnade styrkornas taktiska operationer. Nya system och tekniker har utvecklats för snabb insamling, analys och delning av data.

Militära funktionen och den nationella säkerheten för stater som inte har egen rymdinfrastruktur är för närvarande också mycket beroende av systemen som opereras av stater med rymdinfrastruktur och kommersiella rymdoperatörer.

Källor och länkar

The Battle to Militarize Space Has Begun, Stratfor, November 2015

Challenges to security in space 2019, DIA report DIA_F_01430_A, www.dia.mil/Military-Power-Publications

Cohen Rachel S.: SPACECOM Warns Adversaries in New Strategy Overview, Air Force Magazine, 1 Feb 2021, https://www.airforcemag.com/spacecom-warns-adversaries-in-new-strategy-overview/

Global Counterspace Capabilities: An Open Source assessment, Editors Brian Weeden & Victoria Samson. April 2020, Secure World Foundation. https://swfound.org/media/206970/swf_counterspace2020_electronic_final.pdf

Handbook for New Actors in Space. Edited by Christopher D. Johnson. Secure World Foundation, 2020. https://swfound.org/handbook

Harrison Todd: Space threat assessment 2020, Center for Strategic & International Studies, March 2020. https://www.csis.org/analysis/space-threat-assessment-2020

India: Military Conducts Anti-Satellite Weapon Test, Stratfor, Situation report 27.3.2019, https://worldview.stratfor.com/situation-report/india-military-conducts-anti-satellite-weapon-test

Lamrani Omar: Great Power Competition Feeds the Threat Posed by Anti-Satellite Technology, Stratfor,18.4.2019, https://worldview.stratfor.com/article/great-power-competition-feeds-threat-posed-anti-satellite-technology

Lamrani Omar: Space: The Final Frontier for War? Stratfor, 20.9.2018 https://worldview.stratfor.com/article/space-final-frontier-war

Manaugh Geoff: The Growing Risk of a War in Space, The Atlantic, 21 June 2016. https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/06/weaponizing-the-sky/488024/

Reesman Rebecca & Andrew Rogers: Getting in your space: Learning from past rendezvous and proximity operations, Center for Space Policy and Strategies, May 2018 https://aerospace.org/sites/default/files/2018-05/GettingInYourSpace.pdf

Russia Has Four Potential ”Killer Satellites” In Orbit, At Least That We Know About, The Warzone, 16.8.2018, http://www.thedrive.com/the-war-zone/22941/russia-has-four-potential-killer-satellites-in-orbit-at-least-that-we-know-about?iid=sr-link1

Secure World Foundation, https://swfound.org/

Skibba Ramin: The Ripple Effects of a Space Skirmish. The Atlantic, 12 July 2020, https://www.theatlantic.com/technology/archive/2020/07/space-warfare-unregulated/614059/

Satellite warfare, An arms race is brewing in orbit, The Economist, 9.8.2020, https://www.economist.com/science-and-technology/2020/08/09/an-arms-race-is-brewing-in-orbit