Europas och Finlands roll som rymdaktörer

  • Rymdindustrin har utvecklats genom aktiviteter från företag, ESA och de nationella rymdorganisationerna i stora EU-länder
  • Omsättningen från design och tillverkning av satelliter och bärraketer har ökat snabbt
  • Galileo och Copernicus programmen
  • EU:s satellitcenter
  • ESA:s program är ryggraden i finska rymdaktiviteter

Tilläggsinformation

För EU är rymdverksamheten en strategisk funktion som delvis bedrivs i säkerhetspolitiska syften. I Europa blir det allt viktigare att betrakta världen hela tiden, och fjärranalys är en viktig del av lösningen.

Genom verksamhet från företag, Den europeiska rymdorganisationen (ESA) och i synnerhet de nationella rymdorganisationerna i Frankrike, Tyskland och Italien har den europeiska rymdindustrin utvecklats till en sektor där omsättningen av design och tillverkning av satelliter och bärraketer växer snabbt.

Under mer än 20 år har ESA: s och EU: s rymdaktiviteter styrts av det gemensamma satellitpositioneringsprogrammet Galileo och fjärranalysprogrammet Copernicus.

EU: s gemensamma globala navigationssatellitsystem, Galileo (GNSS), lanserades 2016. Ett av Galileos mål är att tillhandahålla ett exakt positioneringssystem som är oberoende av USA: s GPS eller Rysslands GLONASS. Tillgång till Galileos grundläggande tjänster är gratis och öppen för alla.

Copernicus är EU: s jordobservationsprogram, samordnat och förvaltat av kommissionen i samarbete med ESA, medlemsstaterna och EU-organ. Copernicus tjänster lanserades 2014. Globala data är från satelliter och från markbundna, luftburna och marina mätsystem är gratis tillgängliga. Copernicus används för att tillhandahålla information och tjänster som är uppdaterad och av hög kvalitet.

EU: s satellitcenter (EUSC) stöder unionens beslutsfattande och aktiviteter inom områdena för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). De viktigaste användarna av tjänsterna är utrikestjänsten, medlemsstaterna, representationerna och operationerna, kommissionen, andra EU-organ som Frontex, tredje länder och internationella organisationer som FN och OSSE.

Finlands rymdverksamhet bygger på arbete med internationella organisationer och bilateralt samarbete. ESA: s program är ryggraden i finska rymdaktiviteter. Finland har varit en betalande fullvärdig medlem av ESA sedan 1995. Finsk rymdverksamhet påverkas av medlemskap i den europeiska meteorologiska satellitorganisationen (EUMETSAT) och från början av 2000-talet också av EU: s rymdaktiviteter. Finland har också samarbetat bilateralt, t.ex. med rymdorganisationerna i Kanada, USA och Ryssland. I Finland har arbets- och näringsministeriet huvudansvar för rymdpolitik och –ärenden. I anslutning till detta finns ett råd för rymd relaterade ärenden (ANK).

En konstnärssyn på den fullständiga konstellationen av 30 Galileosatelliter i omloppsbana på tre nivåer. Bildkälla: ESA

Källor och länkar

Avaruusliiketoimintatyöryhmän loppuraportti 2018: https://tem.fi/documents/1410877/3227301/Avaruusliiketoimintaty%C3%B6ryhm%C3%A4n+loppuraportti+2018/

Europeiska rymdorganisationen ESA:
http://spacefinland.fi/euroopan-avaruusjarjesto-esa/

The European Space Agency:
http://www.esa.int/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_rymdorganisationen

European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT):
https://www.eumetsat.int/

European Global Navigation Satellite Systems Agency:
https://www.gsa.europa.eu/galileo-same-gps

European Union Satellite Center (EUSC):
https://www.satcen.europa.eu/

Copernicus is the European Union’s Earth observation programme:
https://www.copernicus.eu/en

Finlands nationella rymdstrategi 2013–2020
http://spacefinland.fi/suomelle-uusi-avaruustoiminnan-strategia-2013-2020

https://tem.fi/documents/1410877/3437254/Finlands+Space+Strategy+for+years+2013+2020+27102014.pdf

https://spacefinland.fi/