Motåtgärder för användning av rymden

  • Cyberverksamhet
  • Riktade energivapen mot motståndarens utrustning
  • Elektronisk krigföring för att blockera satellitanvändarnas tjänster
  • Antisatellitmissiler (ASAT)
  • Rymdsystem i omlopp för att påverka andra rymdfarkoster
  • System för situationsmedvetenhet om rymden (SSA)
  • Operationer för mötande och inflygning av satelliter