Indiens försvarspolitik och väpnade styrkor

 • Två huvudsakliga hotriktningar: Pakistan och Kina
 • Antirevolutionär verksamhet riktad mot separatistiska rörelser (tex. i Kaschmir och Assam, en del av upprätthållandet av den nationella säkerheten och de väpnade styrkornas uppgifter
 • Försvarsbudgeten (2022) cirka 67 miljarder USD, BNP-andel c. 5 % %
 • Världens tredje största väpnade styrkor: 1,46 miljoner soldater, reserv 1,2 miljoner soldater
 • Kärnvapenstat sedan 1974, cirka 160 kärnstridsspetsar för ballistiska och kryssningsmissiler som kan avfyras från land, havet och luften
  • i bakgrunden till kärnavskräckningen finns ett upplevt eller verkligt hot från Pakistan och Kina
 • Arméns styrka och viktigaste trupper
  • 1,24 miljoner soldater, 11 pansar-, 8 mekaniserade- och 37 infanteri- eller bergsdivisioner
 • Marinens styrka och viktigaste fartygstyper
  • 74 000 soldater, 16 ubåtar, 2 hangarfartyg, 10 jagare, 7 korvetter
 • Flygvapnets styrka och viktigaste flygplan
  • 140 000 soldater, 5 regionala ledningscentraler, 33 attackflygflottiljer, 4 attackhelikopterflottiljer, och 14 transportflygplans- och 32 transporthelikopterflottiljer
 • Paramilitära interna säkerhetsstyrkor (under försvarsministeriet och inrikesministeriet) 1,5 miljoner soldater
 • Kustbevakningen: 11 000 soldater
Prahaar-ohjuksia paraatissa. Kuvalähde: Wikimedia commons

Prahaar-missiler på parad. Bildkälla: Wikimedia Commons

Akash-ohjuksia paraatissa. Kuvalähde: Wikimedia commons

Akash-missiler på parad. Bildkälla: Wikimedia Commons