Kinas säkerhetsstrategi

Den internationella säkerhetssituationen 

 • Sådana förändringar, som ännu inte har upplevts under detta århundrade, sker i världen
 • Ekonomisk globalisering, fred och samarbete är fortfarande viktiga mål för världsutvecklingen
 • I internationell säkerhet förekommer destabiliserande faktorer och osäkerheter
 • Världen är ännu inte en fridfull plats
 • Grundläggande förändringar sker i den internationella strategiska maktbalansen
 • Säkerhetssituationen i Asien och Stillahavsområdet är i det stora hela stabil
 • Den globala militära konkurrensen har ökat, i synnerhet användningen av teknologi inom vapenteknik, och användningen av artificiell intelligens är i fokus för kapprustningen

Säkerhetshot ur ett kinesiskt perspektiv:

 • Kampen mot separatister blir alltmer aktuell
 • Taiwans vägran att erkänna principen om ett Kina och dess strävan efter oberoende samt accelererandet av fientliga handlingar och konfrontation med stöd från utländska aktörer
 • Betydelsen av Taiwans verksamhet för upprätthållandet av fred i Taiwansundet
 • Utländska separatisters självständighetssträvanden i Tibet och ”östra Turkestan”
 • Utländska strävanden att kränka territoriell integritet i kinesiska territorialvatten
 • Utländsk underrättelseverksamhet i kinesiskt luftrum, havsområden och rymden
 • Äventyrandet av Kinas utländska intressen på grund av instabilitet, terrorism eller piratism
 • Attacker och våld mot kinesiska diplomater och medborgare utomlands
 • Ökning av rymd- och cyberhot, naturkatastrofer och epidemier

Den kinesiska regeringen har skärpt kontrollen över Hong Kong. Bildkälla: https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3026763/hong-kong-protests-will-not-fizzle-out-their-own-beijing-needs

Tilläggsinformation

Kina karakteriserar sin militära strategi som ett aktivt försvar. Kina har deklarerat att landet avhåller sig från att utnyttja sin förstaslagsförmåga men kommer att svara med militär styrka om en motståndare hotar Kinas enhet, territoriella integritet eller vitala intressen. Kina kan också attackera proaktivt för att avbryta en motståndares förberedelser för en attack. Målet med aktivt försvar är att ta initiativet och förhindra eskalering av konflikten.

Kina har sagt att det inte utgör ett hot mot länder som inte har egna kärnvapen eller befinner sig i en kärnvapenfri zon. I en föränderlig säkerhetsmiljö strävar Kina till att bevaka sin nationella enighet, sin territoriella integritet och andra intressen. Att säkerställa tillgången till energi och råvaror och sjötransporter, återförening av Kina och skydd av landets inre säkerhet och stabilitet är centrala målsättningar. Dessutom strävar Kina till att ersätta importerad teknologi med inhemsk. På så sätt eftersträvar man regionalt ledarskap i frågan om ekonomi, diplomati och militär kapacitet, liksom att utvidga sitt inflytande i världen.

Enligt Kinas uppfattning är det kinesiska folkets grundläggande intresse att lösa Taiwan-frågan och uppnå kinesisk enhet och dessa är väsentliga för genomförandet av den nationella reformen. Kina följer principerna om ”fredlig återförening” och ”ett land, två system” och främjar en fredlig utveckling av förbindelserna med Taiwan och en fredlig återförening av landet. Samtidigt förklarar Kina sitt motstånd mot alla försök eller åtgärder för att dela landet och mot utländsk intervention för detta ändamål, om nödvändigt genom militär handling. Enligt Kina är de väpnade styrkorna (PLA) beslutna att resolut motsätta sig alla åtgärder som syftar till att separera Taiwan från Kina och att till varje pris skydda Kinas nationella enhet.

Målet är att lösa Taiwan-frågan, i enlighet med Kinas önskan, före år 2049, då 100 år har förflutit sedan grundandet av Folkrepubliken Kina.