Kinas strategiska stödtrupperna

Folkets befrielsearmés stödtrupper (PLASSF) bildades 2015, men truppens uppdrag eller organisation har inte offentliggjorts. Truppernas styrka är 175 000 soldater.

De strategiska stödtrupperna leds direkt av den Centrala militärkommissionen. Truppernas verksamhetsområde täcker rymden, cyberrymden, den elektromagnetiska rymden och psykologisk krigföring. En av organisationsreformens målsättningar har varit att koncentrera alla styrkor, som har kapacitet till elektronisk spaning och övervakning, elektronisk krigföring samt informations- och cyberkrigföring under en och samma ledning.

Till förfogande står 77 satelliter: 6 kommunikations-, 23 navigerings-, 33 spanings- och 15 signalspaningssatelliter.

Kiinan strategiset tukijoukot, tunnus

Tilläggsinformation

Det nära sambandet mellan kinesisk civil och militär teknologi återspeglas bland annat i de strategiska stödstyrkornas verksamhet. Exempelvis inkluderar de Strategiska stödstyrkornas Institution för Nätverkssystem (PLA Strategic Support Force’s Network Systems Department) bland annat Tekniska universitetet i Zhengzhou.

Universitetet är främst känt för sin forskning och utbildning inom dataintrång, kryptering, signalbehandling, övervakning och kartläggning samt navigeringsteknik. Det är också en av de viktigaste språkskolorna för kinesisk militär underrättelsepersonal som arbetar utomlands. Dessutom utbildas där de väpnade styrkornas personal i signalspaning och personal från Sambandsbyrån (Political Work Department Liaison Bureau) vid Centrala militärkommissionens Institution för politiskt arbete, i politisk krigföring.