Kinas strategiska stödtrupperna

  • People’s Liberation Army Strategic Support Force (PLASSF), grundades 2015
  • Rymd- och cyberresurser samt resurser för elektronisk och psykologisk krigföring under en ledning
  • Direkt underställda Centralmilitärkommissionen
  • Två delar:
    • svarar för avfyrning och styrning av satelliter samt rymdförsvar
    • nätverksoperationer, ansvarar för signal- och bildspaning, elektronisk krigföring, cyberoperationer och psykologiska operationer
  • Mer än 200 satelliter, varav c. 140 för spaning och övervakning samt förvarningssatelliter, 45 lokaliseringssatelliter och 11 sambandssatelliter
  • håller på att utveckla missiler för satellitavvärjning
Kiinan strategiset tukijoukot, tunnus