Allmän information om Ryssland

 • Ryska federationen uppstod 1991, när Ryssland, Kazakstan, Ukraina och Vit-Ryssland, med ett gemensamt avtal, avslutade Sovjetunionen.
  • Ryska federationen (federal stat) hade grundats redan i juni 1990.
 • Area: 17 miljoner kvadratkilometer
  • Ryssland har erövrat Krim av Ukraina år 2014 och, genom en ensidig deklaration, annekterat fyra ukrainska områden i sitt territorium år 2022. Dessa områden ingår inte i uppgifterna om areal eller befolkning.
 • Befolkning: 141,5 miljoner (2023 uppskattning)
  • Befolkningen minskar p.g.a. förlusterna i kriget mot Ukraina och emigration.
  • Den demografiska utvecklingen skulle inte ens utan krig vara positiv, trots att man blivit av med de värsta åren under 1990-talet.
  • Av innevånarna är c. 77 % ryssar, över 200 nationaliteter.
  • Av ryssarna anser sig 70 % vara ortodoxa, andra officiella religioner islam, judendom och buddhism.
 • 14 gränsgrannar (inkl. Alaska) och 20 000 kilometer landgräns och 37 000 km kust
Venäjän kartta