Rysslands arktiska områden

Arktis-regionens stora betydelse för Ryssland

  • En av de åtta arktiska staterna
  • 60 % av landarealen i Arktis-regionen tillhör Ryssland.
  • 80 % av befolkningen i den arktiska regionen bor i Ryssland.
  • I Arktis finns största delen av Rysslands kolväteförekomster (80 % naturgas, 70 % råolja).
  • Nordostpassagen (ryska: Norra havs rutten) norr om Ryssland, som förbinder Atlanten och Stilla havet.

Arktis är rik på olja, gas och andra viktiga mineraler. Regionen beräknas stå för 25 % av världens kolväten. År 2030 kommer sannolikt Ryssland att kontrollera 55 % av regionens olja och gas.

Utveckling av infrastrukturen i den ryska Arktisregionen fokuserar på tillgången på naturresurser. Det är därför det främst handlar om kommunikationer, hamnar, järnvägar och vägar samt flygplatser. Svåra väderförhållanden försvårar konstruktion och underhåll.

Den ryska ekonomin bygger till stor del på utnyttjandet av naturresurser. Dessutom bedriver ursprungsbefolkningen jakt, fiske, renskötsel och samlarekonomi i Arktis. Användningen av arktiska naturresurser och annat understöd är mycket beroende av statligt stöd.

Klimatförändringen förorsakar just Ryssland, p.g.a. områdets storlek och andel, de största utmaningarna. Tex. byggnader och vägar som är byggda på den eviga kälen bedöms (saken har delvis även undersökts) behöva stora satsningar för att bevaras.

Utvinningen av fossila naturresurser belägna i Arktis har redan försvårats p.g.a. sanktionerna. Ryssland har länge varit beroende av västteknologi speciellt gällande borrning under havet. Dessutom har pristaket för olja i praktiken gjort utnyttjandet av de svåraste och mest utmanande förekomsterna olönsamt.

Nordostpassagen och Nordvästpassagen är de kortaste havs rutterna mellan Asien och Europa. Nordostpassagen (d.v.s. Nordliga havs rutten) är till största delen belägen på den nordliga ryska ekonomiska zonen och Ryssland kräver, av utländska fartyg, förhandsanmälan minst 45 dagar på förhand samt användning av rysk lots hela vägen. USA, EU och Kina erkänner inte Rysslands

Rysslands arktiska region ur militär synvinkel

Ryssland har anklagats för militarisering av Arktis. Kartan visar att de flesta militärbaserna i Arktis ligger i Rysslands krav. Kina är intresserad av naturresurser och andra ekonomiska fördelar i de arktiska områdena. Den ser Nordostpassagen som en del av sina globala transportförbindelser till olika delar av världen. Kina påstår sig vara ett ”när-arktiskt” land och har strävat till att bli medlem i Arktiska rådet, men har fått nöja sig med status som observatör. Ryssland har erbjudit Kina samarbete vid utvecklandet av Nordostpassagen.


Bildkälla: heritage.org

Militära objekt i ryska arktiska området:


Treklöver-basen på Frans Josefs land. Bildkälla: highnorthnews.com