Rysslands övriga väpnade styrkor

Styrkor som deltar i försvaret men som inte hör till de väpnade styrkorna och inte är underställda försvarsministeriet:

  • gränsbevakningsstyrkor, styrka 100 000–160 000, underställda säkerhetstjänsten (FSB)
  • nationalgardet, styrka 340 000, underställda presidenten
  • nationella säkerhetstjänsten (FSO) 40 000–50 000 soldater, underställda presidenten

I enlighet med sitt namn sköter gränsbevakningstrupperna övervakningen av Rysslands gränser och gränsöverskridningar.

Nationalgardet grundades år 2016 på basen av inrikesministeriets interna trupper. Gardet ansvarar för statlig och samhällelig säkerhet d.v.s. upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet.

Nationella säkerhetstjänsten ansvarar närmast för presidentens och de högsta delarna av administrationens säkerhet.