Rysslands arktiska områden

Arktis-regionens stora betydelse för Ryssland

  • En av de åtta arktiska staterna
  • 60 % av landarealen i Arktis-regionen tillhör Ryssland
  • 80 % av befolkningen i den arktiska regionen bor i Ryssland
  • I Arktis finns största delen av Rysslands kolväteförekomster (80 % naturgas, 70 % råolja)
  • Nordostpassagen (ryska: Norra havsrutten) norr om Ryssland, som förbinder Atlanten och Stilla havet

Tilläggsinformation

Arktis är rik på olja, gas och andra viktiga mineraler. Regionen beräknas stå för 25 % av världens kolväten. År 2030 kommer sannolikt Ryssland att kontrollera 55 % av regionens olja och gas.

Infrastrukturutveckling i den ryska Arktisregionen fokuserar på tillgången på naturresurser. Det är därför det främst handlar om kommunikationer, hamnar, järnvägar och vägar samt flygplatser. Svåra väderförhållanden försvårar konstruktion och underhåll.

Den ryska ekonomin bygger till stor del på utnyttjandet av naturresurser. Dessutom bedriver ursprungsbefolkningen jakt, fiske, renskötsel och samlarekonomi i Arktis. Användningen av arktiska naturresurser och annat understöd är mycket beroende av statligt stöd.

Rysslands arktiska region ur militär synvinkel

Ryssland har anklagats för militarisering av Arktis. Kartan visar att de flesta militärbaserna i Arktis ligger i Ryssland.


Bildkälla: heritage.org

Militära objekt i ryska arktiska området:

Ryssland motiverar upprätthållandet och konstruerandet av militär infrastruktur i Arktis med behovet att förbättra sin säkerhet och skydda sina nationella intressen. År 2014 instruerade president Putin försvarsministeriet att skapa ett enhetligt stödsystem för ubåtar och ytfartyg i regionen, stärka gränserna och inrätta ett statligt organ för att genomföra arktisk politik. Till stödsystemet anslöts senare, av de väpnade styrkorna, marinflygvapnet, armén, luftrymdstyrkor och luftförsvaret. Samma år grundades, i Kola-området, den Strategiska norra ledningsstaben (OSK), i praktiken ett militärt distrikt som bildades av Norra flottan.

2014–2015 byggdes garnisoner och flygplatser på Frans Josephs land, Novaya Zemlya (Rogachevo), ön Sredn, Otto Smidt-udden, ön Wrangel och ön Kotelnyi. År 2019 seglade den ryska Norra flottans fartyg åtta gånger i Norra ishavet. Seglatserna varar vanligtvis två månader och involverar landstigningsövningar, skydd av industriobjekt och skjutningar med missiler och artilleri. Dessa seglatser påbörjades år 2012.

År 2015 inrättades den 80. Motoriserade brigaden i Alakurtti, utrustad och utbildad speciellt för arktiska förhållanden.

År 2019 utrustades Norra flottan med Podlet-radar som kan spåra 200 flygmål samtidigt. Ett annat radarsystem är ”Kasta”. Dessa radar, tillsammans med andra radar, täcker Arktiska havets luftrum ända till rymden.

En Trilistnik-bas (Treklöver) etablerades på Franz Josephs land, där 150 soldater kan fungera kontinuerligt i 1½ år. Basen inkluderar två landningsfält och Bastion kustmissilsystemet. En Severnyi Klever-bas (norra klöver) med en styrka på 250 man etablerades på ön Kotelny. Basen är utrustad med en radarstation och ett Pantsir C1 luftvärnssystem. Försvarsminister Sergei Shoigu tillkännagav i början av 2020 att en ny luftförsvarsdivision kommer att inrättas för Norra flottan. Inom en snar framtid kommer Norra flottan att ta emot en kärndriven kryssare och en Admiral Kasatonov-fregatt. I slutet av 2020 kommer fyra nya ubåtar, ytfartyg och motorbåtar att levereras till flottan.


Treklöver-basen på Frans Josefs land. Bildkälla: highnorthnews.com