Rysslands väpnade styrkor

Lägg märke till att allt som här skrivs om de väpnade styrkorna, i och med kriget mot Ukraina, förändras ständigt. Ryssland utvecklar sina väpnade styrkor med beaktande av krigserfarenheterna och även mängden utrustning förändras p.g.a. förluster och nyproduktion.

De väpnade styrkornas uppgifter

 • Bekämpa militära eller militärpolitiska säkerhetshot och hot mot ryska intressen
 • Skydd av Rysslands ekonomiska och politiska intressen
 • Under fredstid bör man klara av två samtida väpnade konflikter utan omfattande mobilisering.
 • Under krigstid bör man kunna föra två samtida lokala krig.

Försvarsutgifterna

 • 60 miljarder EUR (2022)
 • Talen i budgeten för år 2022 motsvarar inte verkligheten p.g.a. anfallskriget i Ukraina; se siffrorna nedan.
 • Enligt medierna använde Ryssland i januari, februari 2023 c. 24 miljarder euro för försvaret vilket är 282% mera än ett år tidigare under samma tidsperiod.
 • Utgifterna för två månader utgör mer är 40% av den planerade försvarsbudgeten för hela året. Reuters uppgifter härstammar från det ryska statskontoret.
 • Svårigheten att bedöma den ryska ekonomin gäller även försvarsbudgeten.
  • försvarsutgifterna är mångfaldiga jämfört med de som publicerats

De väpnade styrkorna (2023), tot. 1 190 000 soldater

 • armén 550 000
 • marinen 145 000
 • flygvapnet 165 000
 • strategiska missilstyrkor 50 000
 • luftlandsättningsstyrkor 40 000
 • specialstyrkor 1 000
 • järnvägsstyrkor 29 000
 • ledning och underhåll 180 000
 • privata arméer med legosoldater 50 000
 • paramilitära styrkor inkl.  Nationalgardet 554 000
 • reserv 2 000 000
 • man befrias från reserven vid 50 års ålder
 • Militärtjänstens längd är ett år; under den tiden kan man ta anställning som avtalssoldat (2 år).

Järnvägsstyrkorna

Järnvägarna är viktiga för Ryssland p.g.a. landets enorma storlek och långa avstånd samt krigsmaktens underhålls- och logistiksystems verksamhetsprinciper. Järnvägsstyrkornas uppgift är att bygga och speciellt underhålla järnvägar. Truppernas styrka är 29 000 soldater och de består av armékårsstaber, avdelta brigader, truppförband och institutioner. Järnvägsstyrkorna är en del av den ryska krigsmakten.

De väpnade styrkornas sammansättning och ledningsförhållanden

Användning av vapenmakt

För att uppfylla de väpnade styrkornas uppgifter upprätthålls strids- och uppställningsberedskap (inkl. kärnvapen), för att avvärja hot mot Ryssland och dess allierade. Dessutom upprätthålls regionalförsvaret.

De väpnade styrkorna kan under fredstid användas för följande uppgifter:

 • hel eller delvis strategisk gruppering, upprätthållande av stridsberedskap och eventuell användning av kärnvapen
 • verkställa alliansförpliktelser i enlighet med internationella eller mellanstatliga avtal
 • bekämpa internationell terrorism, extremistorganisationer och separatism
 • i fredsbevarande operationer som en del av en internationell organisation
 • upprätthålla ordning under undantagsförhållanden i ryska territorier
 • säkra rikets gränser i luftrum och under vatten
 • säkerställa ordningen i samband med internationella sanktioner i enlighet med beslut av FN: s säkerhetsråd
 • förebygga och ge eftervård i ekologiska katastrofer eller andra extrema situationer

Militär styrka används för att garantera landets säkerhet:

 • i väpnad konflikt
 • i lokalt krig, regionalt krig och fullskaligt krig

I fredstid måste de väpnade styrkorna klara av två samtida väpnade konflikter utan omfattande mobilisering.

Under krigstid måste de väpnade styrkorna klara av, förutom sina övriga uppgifter, två samtida lokala krig.