Ryssland luftlandsättningstrupper

Luftlandsättningstrupperna uppdelas i landsatta- och fallskärmstrupper samt trupper som landsätts i bergsförhållanden. Truppernas styrka är 40 000.

Luftlandsättningstrupperna verkar bakom fiendens linjer, gör djupa attacker, intar viktiga mål och brohuvuden och stör ledandet och kommunikationerna.

Luftlandsättningstrupper används även som vanligt infanteri, som man har sett i kriget mot Ukraina.

BMD-4M

Ryssland har sammanlagt fyra luftlandsättningsdivisioner och fyra brigader, varav en är specialtruppsbrigad. Till luftlandsättningsdivisionen hör en pansarbataljon, 2–3 fallskärms-/luftöverfallsregementen samt ett artilleri- och luftvärnsregemente.