Rysslands Luft-rymdstridskrafterna

Försvarsgrenens uppdrag är att strida i luftrummet och rymden

Försvarsgrenens funktionella indelning:

 • flygvapnet
 • luftförsvarsstyrkorna
 • rymdförsvarsstyrkorna

Styrka: 165 000 soldater

Samfundet för självständiga stater har ett gemensamt luftförsvarssystem (Ryssland, Vit-Ryssland, Kazakstan, Kirgisien och Tadjikistan)

Flygvapnet har c. 1 200 straidsflygplan, över 700 andra flygplan och mer än 700 helikoptrar:

 • 150 bombplan (varav en del också hör till det strategiska kärnvapenavskräckningen)
 • knappt 200 för luftstrid avsedda jaktplan
 • drygt 400 för både attack och jakt avsedda plan
 • 250 attackplan
 • 20 lufttanknings- och övervakningsplan
 • 60 spaningsplan
 • knappt 700 transport- och skolplan
 • drygt 700 helikoptrar

Till luftförsvarstruppernas sammansättning hör, i alla militärdistrikt, luftvärnsbrigader och -regementen. Huvudsakligen används versioner av S-300 och S-400-systemen, olika versioner av BUK-systemet samt Pantsir-systemet. Huvuddeöen av systemen är grupperade som skydd för de viktigaste militära objekten. Armén och marinen har sina egna luftförsvarstrupper.

Rymdtruppernas verksamhet innefattar tre element:

 • satelliter
 • markbaserade radar
 • missilförsvaret

För militärbruk avsedda satelliter finns enligt källorna c. 100.  De fördelar sig enligt användningsändamål: kommunikation, förvarning, lokalisering, spaning och signalspaning. Närmast för förvarning av ett missilanfall finns c. 10 radar. Missilförsvaret omfattar luftvärnssystem och system avsedda för avvärjning av ballistiska missiler. Med dessa skyddas statens viktigaste mål.