Rysslands militärdistrikten

De väpnade styrkorna omfattar fem militäradministrativa militärdistrikt:

  • Östra (Habarovsk)
  • Centrala (Jekaterinburg)
  • Södra (Rostov-na-Donu)
  • Västra (St Petersburg)
  • Norra flottan (Severomorsk), likställs med militärdistrikt

Kommendören för militärdistriktet leder alla högre förband, truppförband, kommissariaten som svarar för uppbåden, militära läroanstalter, andra institutioner och marinen i området. Undantagna är styrkor direkt underställda överbefälhavaren.

Det västra militärdistriktet avses att delas i Moskvas och Leningrads militärdistrikt, såsom tidigare.

Rysslands militärdistrikt:

Venäjän sotilaspiirit. Kuvalähde: mil.ru

Bildkälla: mil.ru

Militärdistrikt Motoriserad- eller pansardivisioner Motoriserad- eller pansarbrigad Luftattackbrigad eller -division
Västra 3 5 1
Norra flottan 3
Södra 4 7 1
Centrala 1 6 1
Östra 2 11 2

Militärdistrikten ansvarar även för flottorna på sitt område: på västra finns Östersjöflottan, södra Svartahavs flottan och Kaspiska havets avdelning och östra Stillahavs flottan. Så här är det i princip men i praktiken har generalstaben och marinstaben en avgörande roll gällande användning av fartygen. Antalen i tabellen omfattar även marininfanteriets brigader. Alla militärdistrikt har naturligtvis även nödvändiga stödelement, såsom artilleri- och raketkastarenheter, pionjärtrupper, signaltrupper och trupper för specialoperationer.

Före storanfallet mot Ukraina var många trupper organiserade bataljonsvis i stridsgrupper. Då uppställdes tex. två eller tre stridsgrupper (Battalion Tactical Group, BTG) ur en brigad. Stridsgruppens styrka är c. 800 soldater. I februari 2022 bedömdes att det vid Ukrainas gränser fanns c. 100 sådana bataljonsstridsgrupper.