Rysslands militärdistrikten

De väpnade styrkorna innefattar fem militäradministrativa militärdistrikt

  • Östra (Habarovsk)
  • Mellersta (Jekaterinburg)
  • Södra (Rostov-na-Donu)
  • Västra (St Petersburg)
  • Norra flottan (Severomorsk), blev militärdistrikt sommaren 2020.

Kommendören för militärdistriktet leder alla högre förband, truppförband, kommissariaten som svarar för uppbåden, militära läroanstalter, andra institutioner och marinen i området. Undantagna är styrkor direkt underställda överbefälhavaren.

Tilläggsinformation

Militärdistriktens viktigaste trupper

Som reserver för militärdistrikten finns 13 brigader (västra 2, centrala 3 och östra 8). Brigadernas styrka beror på användningsändamålet. En motoriserad infanteribrigad har styrkan 3 500 till 5 000 soldater.

Källor och länkar