USA:s väpnade styrkor

  • Världens mäktigaste väpnade styrkor (Armed Forces), som verkar globalt
  • Effektivt projiceringssystem, testat under många kriser och krig
  • En yrkesarmé med 1,36 miljoner soldater och 800 000 civilanställda
  • Snabbt tillgänglig reserv på 858 000 soldater
  • 180 000 soldater från de väpnade styrkorna är förlagda utomlands

PITÄISIKÖ KUVA PÄIVITTÄÄ?

Källa: Department of Defense, December 2018: https://www.defense.gov/Our-Story/

De väpnade styrkornas försvarsgrenar är omfattande och välutrustade. Detta illustreras av det faktum att USA i praktiken har fyra flygvapen. Förutom det egentliga flygvapnet har såväl armén, marinen som marinkåren en omfattande flygstyrka, stridsflygplan och helikoptrar. De resurser som finns tillgängliga för USA:s väpnade styrkor står för cirka 40 procent av de globala militära utgifterna, vilket också förklarar dess överlägsenhet.

USA:s politiska, säkerhetspolitiska och ekonomiska intressen är globala, så de väpnade styrkorna är dimensionerade, planerade och utrustade för global verksamhet. Under årtiondena har ett massivt strategiskt transportsystem skapats för de väpnade styrkorna, som snabbt kan flytta stora trupper, militär utrustning och det underhåll de behöver, nästan vart som helst i världen.

För att främja sina säkerhetspolitiska intressen har USA permanent stationerat väpnade styrkor i cirka 160 länder runt om i världen i allierade länder. Antalet och grupperingarna av amerikanska trupper utomlands har förändrats avsevärt till följd av förändringar i internationell politik. Under de kalla krigets årtionden låg frontlinjen och Natos försvar i Tyskland, men i och med Natos utvidgning har den flyttats till Östeuropa, där USA och Nato emellertid inte permanent har stationerat nämnvärda styrkor.

Det största antalet amerikanska trupper finns i Japan (55 200 soldater), Tyskland (39 050), Sydkorea (30 400), Polen (15 700) Italien (13 050), Storbritannien (10 000), Rumänien (4 000), Spanien (3 250) och Turkiet (1 700) och, i mindre utsträckning i ett antal andra länder. Under det kalla krigets dagar var västländernas och NATO:s försvarslinje i Europa, är mycket mindre än under det kalla kriget. I Tyskland fanns det till exempel fortfarande i slutet av 1980-talet mer än 300 000 amerikanska soldater.

Förändringar i trupper som är stationerade utomlands görs också av praktiska skäl. Att hålla professionella väpnade styrkor utomlands är dyrt eftersom soldater ofta har sina familjer med sig och för dem ordnas möjligast goda förhållanden såsom bostäder, skolor och andra tjänster. Faktum är att USA har minskat sina trupper stationerade utomlands permanent. I stället skickas trupper utomlands för en kort tid för att träna med allierade länders väpnade styrkor. Detta tillvägagångssätt används redan av USA i Östeuropa.

USA har krävt att värdländerna för stationerade trupper ska ersätta en del av kostnaderna för att upprätthålla dem. En del av de länder där amerikanska trupper är förlagda betalar för dem, men, enligt amerikanarna, för lite. Polen, där det för tillfället finns endast ett litet antal amerikanska trupper, är berett att betala USA miljarder för att få mera av dessa trupper till landet.

Det finns också i genomsnitt 10 000 till 15 000 amerikanska trupper engagerade i pågående krig och andra militära operationer i Mellanöstern, cirka 8 000 i Afghanistan, och totalt cirka 6 000 i flera operationer på den afrikanska kontinenten. Dessa truppers styrka varierar dock mycket beroende på situationen.