Utgifter av USA:s väpnade styrkor

 • Cirka 735 miljarder USD (= 623 miljarder EUR) (2020)
 • Världens största försvarsutgifter: 39 % av de globala och 2/3 av NATO- ländernas försvarsutgifter
 • Försvarsutgifter i procent av BNP 3,2 % (2019), de högsta av Nato-länderna

Budgetposter i USA som i allmänhet räknas som försvarsutgifter:

 • Försvarsministeriets budget, cirka 640 miljarder dollar
 • Energiministeriets budget för underhållskostnader för kärnvapen, 25 miljarder dollar
 • Utgifter för utländska militära operationer (= krigföring), cirka 70 miljarder USD

Tilläggsinformation

Administrationens förslag om utgifter för ”nationellt försvar” från oktober 2020 till oktober 2021 är försvarsdepartementets grundbudget 636 miljarder dollar. I tillägg till detta kommer bl.a.

 • kostnaden för utlandsverksamheten 69 miljarder USD,
 • Kostnaden för att utveckla och underhålla kärnvapen är 25 miljarder dollar, vilket ingår i Energiministeriets (Department of Energy) budget.

Att definiera försvarsutgifter och jämföra stater på basen av det är inte enkelt och beror på vad som räknas som försvarsutgifter. Till exempel i Europa registreras pensionsutgifter vanligtvis som försvarsutgifter, men inte i USA. I synnerhet när det gäller USA skulle det ge en ofullständig bild att bara beakta försvarsministeriets budget. Förutom ovanstående finns det andra utgiftsposter i den federala budgeten, som i vissa beräkningar klassificeras som utgifter för ”nationell säkerhet”:

 • Cirka 70 miljarder dollar från budgeten för Ministeriet för nationell säkerhet (Department of Homeland Security)
 • Ministeriet för veteranärenden, utgifter cirka 200 miljarder dollar
 • Budgetar för institutioner för civil underrättelse, cirka 60 miljarder dollar
 • Internationellt militärt bistånd från USA, 5 miljarder dollar
 • Försvarsadministrationens andel av federala ränteutgifter, cirka 150 miljarder dollar
 • Försvarsadministrationens pensionsutgifter, cirka 900 miljarder dollar

Utgifterna för nationellt försvar utgör cirka 15 % av den federala budgeten. Att andelen är så stor beror främst på det federala systemet, där många sådana utgiftsposter som finansieras ur delstatsbudgetarna, till exempel i Finland ingår i statsbudgeten. I Finland står försvarsbudgeten för 5,5 % av den totala statsbudgeten.

Diagrammet nedan visar utvecklingen av amerikanska inflationsjusterade försvarsutgifter i enlighet med köpkraften för år 2003. Statistiken särskiljer tydligt krisfaserna i internationell politik: världskrig, särskilt andra världskriget, och Koreakriget och eskaleringen av det kalla kriget i början av 1950-talet. Militärutgifterna förblev på en relativt hög nivå, vilket Vietnamkriget i slutet av 1960-talet och Reagans upprustningsprogram på 1980-talet, bidrog till. ”Kriget mot terrorismen” i början av 2000-talet innebar en tydlig ny ökningsfas i försvarsutgifterna.

Kuvalähde: commons.wikimedia.org, Congressional Research Service - Public Domain

Bildkälla: commons.wikimedia.org, Congressional Research Service – Public Domain